Strona 1 z 1

Zobowiązania byłej Monarchii

: 01 wrz 2019, 19:14
autor: oeffag
Czy Koledzy posiadają wiedzę jak były (lub nie były) regulowane zobowiązania finansowe Monarchii po 1918 roku wobec byłych obywateli A-W
a aktualnie obywateli państw powstalych po jej podziale. Szczególnie dotyczy to II.RP.
Chodzi mi o wszelkiego rodzaju emerytury, renty, stałe zasiłki, etc.
Przegladając prasę powojenną znalazłem taką notatkę dotyczącą tego tematu zamieszczoną w tygodniku "Żołnierz Polski", numer 3 z 1922 roku.
ŻP 3-22.png
Czy wiadomo na przykład jak tą konkretną sprawę załatwiono?

Re: Zobowiązania byłej Monarchii

: 10 lis 2019, 17:15
autor: G. Banfield
wszystkie zobowiązania Cesarskiego i Królewskiego Rządu Jego Cesarskiej wysokości nie zostały uregulowane po wojnie ponieważ Austria nie była zdolna wypłacić reparacji wojennych, nie mówiąc o wypłatach emerytur dla wojskowych, rent dla wdów i sierot. Staże w ck armii i służbach były zaliczane do dodatków stażowych co najwyżej. Stąd wielu wojskowych wyższej rangi wyjeżdżało do Austrii starać się z miernym skutkiem o wypłaty należnych im świadczeń.

Re: Zobowiązania byłej Monarchii

: 20 lis 2019, 16:36
autor: oeffag
Mimo braku perspektyw na wypłatę świadczeń związanych ze służbą w armii austro-węgierskiej starano się choćby skompletowć
dokumenty potwierdzające tą służbę. Nie było to takie proste, gdyż dokumenty często znajdowały się w archiwach państw powstałych
po podziale Monarchii i trzeba było występować do tych narodowych archiwów o ich wydanie.
Że było to prowadzone na skalę masową (z marnym zresztą rezultatem) świadczy ten komunikat zamieszczony w "Żołnierzu Polskim"
w październiku 1923.
[attachment=0]ŻP 10-23.png

Re: Zobowiązania byłej Monarchii

: 10 gru 2019, 21:15
autor: G. Banfield
Mogę się wypowiadać jedynie w oparciu o przykład mojego pradziadka i jego rodziny. Był second wahmeistrem w CK Armii, zginął w 1919 roku w walkach z ukraińcami. Jego żona moja prababcia z 7 dzieci utrzymywała się z wynajmu pokoi, robót dorywczych w czym wydatnie pomagały dzieci. Staranie o rentę wdowią po mężu zostało odrzucone. Mój dziadek, (rocznik 1913) w roku 1928 został przyjęty preferencyjnie do szkoły wojskowej dla małoletnich jako sierota po austro węgierskim żołnierzu. Chociaż taka pociecha.