Strona 1 z 1

Zobowiązania byłej Monarchii

: 01 wrz 2019, 19:14
autor: oeffag
Czy Koledzy posiadają wiedzę jak były (lub nie były) regulowane zobowiązania finansowe Monarchii po 1918 roku wobec byłych obywateli A-W
a aktualnie obywateli państw powstalych po jej podziale. Szczególnie dotyczy to II.RP.
Chodzi mi o wszelkiego rodzaju emerytury, renty, stałe zasiłki, etc.
Przegladając prasę powojenną znalazłem taką notatkę dotyczącą tego tematu zamieszczoną w tygodniku "Żołnierz Polski", numer 3 z 1922 roku.
ŻP 3-22.png
Czy wiadomo na przykład jak tą konkretną sprawę załatwiono?

Re: Zobowiązania byłej Monarchii

: 10 lis 2019, 17:15
autor: G. Banfield
wszystkie zobowiązania Cesarskiego i Królewskiego Rządu Jego Cesarskiej wysokości nie zostały uregulowane po wojnie ponieważ Austria nie była zdolna wypłacić reparacji wojennych, nie mówiąc o wypłatach emerytur dla wojskowych, rent dla wdów i sierot. Staże w ck armii i służbach były zaliczane do dodatków stażowych co najwyżej. Stąd wielu wojskowych wyższej rangi wyjeżdżało do Austrii starać się z miernym skutkiem o wypłaty należnych im świadczeń.